IMG_20151028_144235

Posted by & filed under רשמים אישיים.

הסרטן, הסוכרת ושלל המחלות הסופניות הם טעות באבחנה, המחלה האמיתית נמצאת עמוק יותר ולא בתופעות הלוואי, המחלה הייתה הרבה לפני שמצאו אותה או שחשבו למצוא אותה.

היא שוכנת עמוק יותר במשהו שנראה כמו חיים רגילים אך הם לא. עד עכשיו קראתי לתופעה “אנשים חיים מתים” – הם אומנם צוחקים וקמים כל בוקר אך לא באמת מתואמים עם מה שמיועד לקרות להם, ובגלל זה חלק מהם מת.

עד היום חשבתי שאין דבר כזה באמת מחלה תורשתית אך עכשיו הכול מתבהר לי ואני רואה את התמונה הרבה יותר בברור, מחלה תורשתית היא הרגלי חיים שעוברים בירושה ואת זה הרבה יותר קל לשנות מעכשיו שאנו יודעים שהמחלה היא לא תופעות הלוואי אלא ההרגלים.

אם אתה מרגיש טוב אין זה אומר שאתה בריא!

הפתרון הוא להראות איך לבחור להסתכל על מה שקורה בחיים ולהבין שהמחלה נמצאת בדרך שאנשים חיים את חייהם, ולא בתופעות הלוואי ובשמות של מחלות כרוניות כאלה ואחרות, כל אלה הם רק תרוץ של אותה בעיה.

קודם צריך להבין שהבעיה לא נמצאת בגוף החומרי וברגש שמגיב לכימיקלים בגוף, אלה בפוטנציאל האנושי שלא מיישר קו עם הערכים שמאפיינים את הדרך של האדם להתפתח.

הפתרון נמצא בהנאה

מחלה היא הדרך הטבעית של הנשמה לומר לגוף מספיק עם כל ההתייחסות האדישה הזאת לערך החיים , עכשיו שכסף ואהבה כבר לא כל כך חשובים, והתחייבויות כבר לא משנות כי מה שווים התחייבויות ללא החיים להתחייב אליהם, עכשיו אתה יכול להתפנות לדבר החשוב ביותר (החיים) וללמוד להעריך אותו כשהוא לא מובן מאליו.

או שתבחר למות או שתיקח את עצמך בידיים ותעשה סוף סוף את מה שהייתה אמור לעשות מהתחלה, פשוט ליהנות.

את כל מה שרשום פה לא אני המצאתי , תורה זו הומצאה עוד משחר ההיסטוריה לפני חמשת אלפים שנה בערך לפי התיעוד הקיים, אומנם היום יש מטפלים שמטפלים בשיטות עתיקות אלו אבל הם מטפלים ישירות בבעיה הפנימית או בחוסר האיזון הפנימי ולא בדרך למציאת הפתרון ביישור קו של האיזון הפנימי מול החיצוני.

 

שלכם

אסף לשר