20150825_212346

Posted by & filed under רשמים אישיים.

לידע ולמודעות יש מחיר שצריך לקחת בחשבון, לדוגמה כאשר יודעים מעיין מגיע ואיזה תהליכים עוברים חומרי הגלם שאנו מטמיעים בגופנו נראה כאילו נצטרך אולי להוריד יותר מחצי התפריט לא הורגלנו אך במקביל כאשר יודעים איך בעזרת האינטליגנציה והכישרון ההישרדותי שניתן לנו כבני אדם ללמוד ואפילו לבד על ידי ניסוי ותהיה להפוך את ” החצי הנותר ” לאוכל מזין טעים ומגוון יותר משהיה בעבר, מגלים מניסיוני שהמחיר הכבד ששילמנו בהתחלה לא רק היה משתלם אלא הכרחי כדי להתקדם, להתפתח ולהבין בעזרת יישור קו הבנתי בין מה שחשבנו שטוב לנו ומה באמת טוב בשבילנו, ולא רק במובן של האוכל שאנו מכניסים ומטמיעים בהווייתנו אלה בדרך שאנו בוחרים לכבד את האוכל שאנו אוכלים ולהוקיר לו תודה על ערכיו הנותנים לנו חיים.

 

החוכמה נמצאת ב_ _ _ _ ם